Vlaams Parlement veroordeelt dramatisch geweld in Gaza

Door Karim Van Overmeire op 16 mei 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Buitenlandse Zaken
Grens Israel-Gaza

In navolging van Vlaams minister-president Geert Bourgeois veroordeelde ook het Vlaams Parlement met klem het geweld aan de grens tussen Gaza en Israël. In een spoedresolutie riep het Parlement de EU op om een actieve bemiddelende rol op te nemen om tot een twee-staten-oplossing en een gedeelde hoofdstad te komen. Volgens hoofdindiener Karim Van Overmeire is het de hoogste tijd voor een duurzame en vreedzame oplossing waarbij Hamas het bestaansrecht van Israël erkent en waarbij Israël akkoord gaat met een twee-staten-oplossing.

Onafhankelijk onderzoek

Eind 2015 keurde het Vlaams Parlement nog een voorstel van resolutie goed die de twee-staten-oplossing naar voor schuift. Vlaams Parlementslid Van Overmeire: “Met deze nieuwe resolutie vragen we respect voor de mensenrechten en het internationaal recht. Een internationaal en een onpartijdig onderzoek moet uitwijzen of de verschillende partijen de mensenrechten en het internationaal recht hebben geschonden.”

EU moet bemiddelen

In de resolutie vraagt het parlement aan de Europese Unie om een actieve bemiddelende rol op te nemen om tot een duurzame vrede in de regio te komen. “Hamas draagt een enorme verantwoordelijkheid door duizenden mensen, waaronder kinderen, massaal naar de grens te sturen. Anderzijds is het neerschieten van tientallen protestvoerders door het Israëlische leger totaal onaanvaardbaar. De EU en in het bijzonder Federica Mogherini hebben hier als hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU een opdracht te vervullen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is