Hopelijk doen de gemeenteraadsleden die u op 14 oktober verkiest ook daarna hun mond nog open…

Door Karim Van Overmeire op 27 september 2018, over deze onderwerpen: N-VA Aalst

­­Nog 17 keer slapen en dan kunnen de Aalstenaars hun stem uitbrengen. In de campagnedagen die ons nog resten, zullen de meerderheidspartijen hun realisaties verdedigen, terwijl het voor de oppositie wel altijd te weinig of te veel, te donker of te bleek zal geweest zijn. Het tegendeel zou natuurlijk verbazen.

Deze column gaat niet over het gevoerde beleid, maar over de vraag of de oppositie op de maandelijkse gemeenteraad haar controlerende werk naar behoren heeft gedaan. Als de oppositie zes jaar kritiek geeft op het beleid, mag ik dan vanuit de meerderheid misschien één keertje iets zeggen over de oppositie? Hieronder geef ik vooral cijfers, zodat u zich zelf een mening kan vormen.

Op de gemeenteraad van september 2018 stonden 49 punten op de agenda. De meerderheidspartijen stonden scherp. De oppositie was al een hele tijd bijzonder rustig, maar we verwachtten dat ze ons in deze laatste gemeenteraad voor de verkiezingen stevig het vuur aan de schenen zou leggen. De grote confrontatie bleef evenwel uit. De vergadering begon om 8u.10 en was al om 9u.45 afgelopen. De bespreking van elk punt duurde dus gemiddeld 2 minuten, stemming inbegrepen. Nu verdient het ene dossier al meer debat dan het andere, maar dit gemiddelde van 2 minuten geeft u een idee van de activiteitsgraad van minstens een deel van de oppositie. Dezelfde partijen die u via schreeuwerige pamfletten in uw brievenbus en cassante berichten op facebook trachten te overtuigen van de rampzaligheid van het gevoerde beleid, geven op de gemeenteraad gewoon forfait.

“In tegenstelling tot de andere partijen is het niet onze ambitie om lucratieve postjes te bemachtigen in raden van bestuur of intercommunales, wel om uw stem te laten horen in het stadhuis”, zo lees ik in een verkiezingsfolder van het Vlaams Belang. Met andere woorden: al de anderen zijn zakken­vullers en postjespakkers. Gelukkig dat wij er nog zijn om in de gemeenteraad de stem van de gewone man en vrouw te laten weerklinken.

Maar gebeurt dat dan wel? Wie beweert de stem te willen zijn van het volk en wie over onderbelichte problemen een debat wil voeren, heeft daartoe in elk geval ruim de mogelijkheid. Op de agenda van de gemeenteraad staan immers niet alleen de punten van burgemeester en schepenen die uitvoering geven aan het beleid en die door de meerderheid zijn aangebracht. Ook gewone gemeenteraadsleden – en dus bij uitstek de raadsleden van de oppositie – hebben de mogelijkheid om vragen en voorstellen te agenderen. Elk raadslid kan een punt van gemeentelijk belang als ‘toegevoegd punt’ of ‘interpellatie’ op de agenda laten toevoegen en dit tot vijf dagen voor de zitting. Voor echt dringende onderwerpen kan elk gemeenteraadslid tot de dag voor de zitting  nog een vraag in het vragenuurtje agenderen.

“Veiligheid, mobiliteit, migratie en financiën zijn stuk voor stuk thema’s die deze meerderheid niet of slecht heeft aangepakt,” schrijft Vlaams Belang-gemeenteraadslid Steve Herman op zijn facebookprofiel. Als het beleid in Aalst zo dramatisch fout loopt, dan mag je toch een hele reeks van interpellaties en vragen verwachten om het stadsbestuur te confronteren met het vermeende wanbeleid? Want je kan je toch niet voorstellen dat sommige gemeenteraadsleden wel hard toeteren op facebook en twitter, maar op de vergadering hun mond niet opendoen? Dat zou pas volksverlakkerij zijn.

Hieronder vindt u een analyse van 61 gemeenteraden, verspreid over zes jaar: van de eerste vergadering van deze legislatuur in januari 2013 tot en met de jongste gemeenteraad in september 2018. Omdat ik een van nature vriendelijke jongen ben, zal ik niet op de individuele man of vrouw spelen maar mij beperken tot een overzicht van de verschillende fracties.

 

 

Cijfers zeggen natuurlijk niet alles en ze zeggen al helemaal niets over de inhoud van een interpellatie of vraagstelling. Het is niet omdat iemand zijn of haar mond opendoet, dat we een verstandige analyse horen. Maar het omgekeerde is nog meer waar: je kan geen goede tussenkomst houden zonder minstens je mond open te doen.

Wat leren ons de cijfers? Met een gemiddelde van ongeveer één interpellatie per raadslid en per drie gemeenteraden zetten de tweemansfracties van Groen en sp.a een redelijk resultaat neer, al kan je niet zeggen dat er potten gebroken worden. Aan de VLD wil ik nog een deliberatiecijfer geven. Ik ben echt te mild voor deze wereld. Vooral bij het Vlaams Belang gaapt er echter een gigantische kloof tussen enerzijds de quasi dagelijkse scheldpartij tegen N-VA op de sociale media en anderzijds de bijna absolute radiostilte op de plek waar het debat kan gevoerd worden: in de gemeenteraad.

Ere wie ere toekomt: VB-gemeenteraadslid Steve Herman was goed begonnen met 13 interpellaties in de eerste zestien maanden van deze bestuursperiode. Na april 2014 stopt het plots. Mensen met een slechter karakter dan ondergetekende zouden een verband leggen met de parlementsverkiezingen van juni 2014. Toen het geachte raadslid naast een parlementair mandaat greep, viel hij helemaal stil. Op de meer dan 40 gemeenteraden sinds de zomer van 2014 hebben de 4 gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang samen slechts 1 interpellatie en 2 vragen voor het vragenuurtje ingediend. Vermoedelijk gokt men erop dat de achterban genoeg heeft aan een straffe folder of wat slogans op facebook en dan toch niet controleert wat er in de gemeenteraad effectief gebeurt? Maar is die aankondigingspolitiek, dat twitteren maar uiteindelijk niets doen, niet net datgene wat het Vlaams Belang graag aan anderen verwijt?

“Het is niet het aantal dat telt, maar wel het vuur waarmee ze spreken”, zo liet nationaal VB-voorzitter Tom Van Grieken op 26 september in De Standaard noteren over zijn kandidaten en gemeenteraadsleden. Op de sociale media bieden deze kandidaten en gemeenteraadsleden elke dag opnieuw vuurwerk met straffe slogans en aanvallen op de N-VA. Maar heb je gemeenteraadsleden nodig om alleen maar berichten op facebook te liken of te delen? Wie beweert namens het volk te spreken, moet op de gemeenteraad minstens zijn mond opendoen.

Karim Van Overmeire

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is