Wie is Karim Van Overmeire?

Karim Van Overmeire werd in 1964 in Gent geboren. Hij verhuisde later naar Geraardsbergen en woont nu in Aalst. Karim werd vanaf zijn 16de politiek actief in verschillende Vlaams-nationale verenigingen. In 1982 ging hij rechten studeren aan de Gentse Universiteit. Hij werd er preses van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV).

In deze periode was hij eerst lid van de Volksunie, maar later van het Vlaams Blok. Van 1991 tot 2010 zou hij overigens voor die partij in de Kamer, in de Senaat en in het Vlaams Parlement (1995-2010) zetelen. Van 2004 tot 2010 was Karim Van Overmeire ook voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden van het Vlaams Parlement. Hij was eveneens lid van de Parlementaire Vergaderingen van de West-Europese Unie, en van de Raad van Europa.

Binnen het Vlaams Belang pleitte hij voor een meer bedachtzame koers, waarbij de polarisatie-strategie en het ‘zweeppartij’-concept achterwege werd gelaten en waarbij werd geopteerd voor beleidsdeelname. Standpunten als Vlaamse onafhankelijkheid en een strikter immigratiebeleid moeten immers niet alleen geproclameerd, maar liefst ook gerealiseerd worden. Toen duidelijk werd dat er geen koerswijziging zou komen, verliet Karim Van Overmeire het Vlaams Belang om meer dan een jaar als onafhankelijke in het Vlaams Parlement te zetelen.

Hij werd gecharmeerd door de standvastigheid van de N-VA bij de regeringsonderhandelingen na de verkiezingen van 2010. Op lokaal vlak groeiden zijn politieke beweging ‘Aalst Anders en Beter’ en de N-VA-afdeling naar elkaar toe. In augustus 2011 werd Karim Van Overmeire lid van de N-VA.

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zorgden in Aalst voor een nooit geziene politieke aardverschuiving: de N-VA werd met meer dan 31% van de stemmen de leidende politieke formatie. De partij levert nu de burgemeester, de OCMW-voorzitter, 5 van de 10 leden van het CBS en 15 van de 43 gemeenteraadsleden.

Sinds 2 januari 2013 is Karim schepen van Onderwijs, Bibliotheek, Europese en Internationale Samenwerking, Erfgoed, Vreemdelingenzaken, Inburgering en Vlaams karakter. Zijn aanstelling tot schepen was de katalysator in een reeds langer sluimerend conflict binnen de lokale sp.a-afdeling. Dit leidde uiteindelijk tot het vertrek van twee Tobback-getrouwen uit een fractie van zeven socialistische verkozenen. De goede werking van de coalitie kwam niet in het gedrang. In het daaropvolgende ‘gemeenterapport’ van Het Nieuwsblad scoorde het Aalsterse stadsbestuur zeer goed.

In het Vlaams Parlement blijft Karim Van Overmeire vooral het Vlaams Buitenlands Beleid opvolgen.  In 2015 werd hij ook lid van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie en het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa.

Verder is Karim auteur van verschillende historische en politieke boeken, waaronder  ‘Het Verdriet van de Zwarte Man. Een rondleiding achter de coulisssen van de Aalsterse politiek’ (2011), ‘Vlaanderen onafhankelijk. Hoe moet dat dan?’ (2007), ‘Het Verloren Vaderland. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830’ (2005) en ‘De Guldensporenslag: het verhaal van een onmogelijke gebeurtenis’ (2001).

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 werd Karim Van Overmeire verkozen vanop de vijfde plaats voor het Vlaams Parlement op de N-VA-lijst in Oost-Vlaanderen. Hij maakt deel uit van de 43-koppige N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.