Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand.

Binnen de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed leg ik me toe op het Buitenlands Beleid. Ik ben voornamelijk bezig met de internationale vertegenwoordiging van Vlaanderen, buitenlandse handel en exportpromotie. Ook thema’s zoals het Wereldoorlogerfgoed volg ik op.

In de commissie Buitenlands Beleid ben ik coördinator voor de werkzaamheden van de N-VA-volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie. Ik heb ook ruim zes jaar ervaring opgedaan als voorzitter van deze commissie.

Hiernaast heb ik als schepen van de stad Aalst ook bijzondere interesse voor de thema’s onderwijs, bibliotheek, inburgering en Vlaams karakter.

In 2015 werd ik ook lid van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie en van het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het bevriezen van de toetredingsprocedure van Turkije tot de Europese Unie

van Jean-Jacques De Gucht, Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Jan Van Esbroeck
1080 (2016-2017) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende instrumenten voor culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

van Wilfried Vandaele, Cathy Coudyser, Kathleen Krekels, Marius Meremans, Karim Van Overmeire en Marc Hendrickx
1013 (2016-2017) nr. 1

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2016-2017

van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Rik Daems, Karl Vanlouwe, Sabine de Bethune en Ingeborg De Meulemeester
929 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Bezoek minister-president aan Duitse deelstaat Saksen - Resultaten en opvolging

van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
140 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Vlaams buitenlands en mensenrechtenbeleid - Aandacht voor vervolging van atheïsten en niet-religieuze personen in de wereld

van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
132 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Geplande Tesla productie-eenheid in Europa - Vlaamse troeven

van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
133 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het witboek van de Europese Commissie over de toekomst van Europa

van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
1493 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de aangekondigde Turkse massameeting met de mogelijke aanwezigheid van president Erdogan

van Ortwin Depoortere aan minister Geert Bourgeois
1513 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de aanpak van de Vlaamse Regering inzake een maatschappelijk debat over de toekomst van de Europese Unie

van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
1511 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2