Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand.

Binnen de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed leg ik me toe op het Buitenlands Beleid. Ik ben voornamelijk bezig met de internationale vertegenwoordiging van Vlaanderen, buitenlandse handel en exportpromotie. Ook thema’s zoals het Wereldoorlogerfgoed volg ik op.

In de commissie Buitenlands Beleid ben ik coördinator voor de werkzaamheden van de N-VA-volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie. Ik heb ook ruim zes jaar ervaring opgedaan als voorzitter van deze commissie.

Hiernaast heb ik als schepen van de stad Aalst ook bijzondere interesse voor de thema’s onderwijs, bibliotheek, inburgering en Vlaams karakter.

In 2015 werd ik ook lid van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie en van het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat het archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem betreft

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, An Christiaens en Jan Van Esbroeck
1167 (2016-2017) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat het archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem betreft

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, An Christiaens en Jan Van Esbroeck
1167 (2016-2017) nr. 7

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1202 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Handelsmissie Voka - Marokko

van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
303 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Vriendschapsakkoord met Aichi (Japan) - Krachtlijnen

van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
309 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering (AAVR)

van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois
2360 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Joris Poschet en Wouter Vanbesien
1121 (2016-2017) nr. 4

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

van de Vlaamse Regering
15 (2016-2017) nr. 1

Actuele vraag over het onderzoek naar de onroerenderfgoedkaart in Limburg

van Jean-Jacques De Gucht aan minister Geert Bourgeois
392 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2